CRONOLOGIA

Maig de 2011----------INICI DEL PROJECTE
Octubre de 2011----------Primers assajos musicals
Decembre de 2011----------------Assajos conjuntes
08/01/2012-----------------------------Primer pase a porta tancada
28/01/2012------------------ESTRENA (Teatre Principal de Castelló)
02/06/2012------------------Última Representació (Auditori de Vila-Real)